Kinderdagverblijf Hazeltje

Oudercommissie

In de Wet Kinderopvang is vastgelegd dat elk kinderdagverblijf verplicht is om een oudercommissie op te richten, om de betrokkenheid van ouders bij de opvang van hun kinderen te vergroten en ouders inspraak te geven in belangrijke aspecten van het beleid van de opvang. Ook kinderdagverblijf Hazeltje heeft een oudercommissie.