Kinderdagverblijf Hazeltje

Ouders

Persoonlijk contact

U als ouder blijft uiteindelijk verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind. Op het kinderdagverblijf wordt deze taak gedurende een bepaalde tijd door ons overgenomen. Om dit zo goed mogelijk te doen, is een goed contact met u noodzakelijk. Wanneer wij in alle openheid met elkaar kunnen praten en u vertrouwen heeft, dan zal uw kind zich het beste thuis voelen bij ons op het kinderdagverblijf.

 

Overdracht

De overdracht, tussen u, als ouder/verzorger, en de pedagogisch medewerkster gebeurt mondeling. Tijdens breng- en haalmomenten is er altijd gelegenheid om kort met elkaar het wel en wee van uw kind te bespreken. Wilt u een uitvoeriger gesprek dat meer tijd vraagt, dan kunt u een afspraak maken voor een gesprek op een ander tijdstip met de pedagogisch medewerker of de leiding.

Uw  kind heeft een eigen mentor. De mentor houdt de ontwikkeling bij met behulp van een “kindportretje”. Jaarlijks wordt u de mogelijkheid aangeboden voor een 15-minutengesprekje met de mentor om het kindportret en de gang van zaken op het kinderdagverblijf te bespreken.